Kas teadsite, et „kuradi pooldajad” on olemas?

Populaarselt kasutame terminit "kuradi kaitsja" selleks, et nimetada isik, kellel on seisukohti, millega ta tingimata ei nõustu, tavaliselt teiste vastu argumentide esitamiseks ja lahknevate seisukohtade testimiseks.

Kuid kas teadsite, et "kuradi pooldajad" on tõesti olemas? Katoliku kirikus oli selle ametikoha täitmiseks usulise institutsiooni poolt määratud tegelane, keda ladina keeles nimetati advocatus diaboli .

Selle ülesande asutas paavst Sixtus V aastal 1587. Ametlikult andis kantselei usu edendaja tiitli kõigile, kes said osaleda kandidaadi kanoniseerimisprotsessis, et taotlust kaitsta. Tema ülesanne oli jääda tõendite suhtes skeptiliseks, vaielda omistatavatele imedele ja otsida puudusi kandidaadi töötulemustest.

Kanoniseerimise vastu suunatud kriitilise hoiaku eesmärk oli säilitada katoliku kiriku sujuvus, kuid neile inimestele anti mitteametlik nimi "kuradi pooldajad". Ametikoht ametist kaotati pärast seda, kui paavst Johannes Paulus II muutis kanoonilist protsessi 1979. aastal.