Romário arve võib kiirendada teadusuuringuid Brasiilias

Kujutise allikas: taasesitus / UOL

Staar Romário, kes on nüüd föderaalne asetäitja, kavatseb seada veel ühe eesmärgi, kuid seekord Brasiilia teadlaste jaoks. Tema poolt saadikutekojas tutvustatud seaduseelnõuga nähakse ette bürokraatia vähendamine teadus- ja tehnoloogiauuringutes kasutamiseks ette nähtud materjalide sisseveol.

UFRJ uuring näitas, et ainuüksi 2010. aastaks oli 76% küsitletud teadlastest tollimaksu säilitamise tõttu teadusuuringute materjali kaotanud. Veel üllatav arv on see, et 99% vastanutest tõi välja, et tellitud toodete vastuvõtmisega viivitamise tõttu pidid nad uuringust loobuma.

Romário väljapakutud lahendus on järgmine: huvitatud teadlased registreeruksid riiklikus teaduse ja tehnoloogia arengu nõukogus (CNPq) ning kui neil oleks vaja oma uurimistööga seotud materjali importida, võiksid nad seda teha ilma lõivu maksmata ja tollibürokraatiat läbimata. .

Seaduseks saamiseks tuleb eelnõu esindajatekojas heaks kiita. Projekti ei ole aga veel kavandatud.

TecMundo kaudu